home → Ciekawostki

Ciekawostki

Tok piecztny Stowarzyszenia Zbiorowego Przemysowców w Suchej, wykonany z mosidzu. Widniej na nim: but, noyczki, kleszcze i motek - atrybuty rzemielników nalecych do stowarzyszenia. ...
Czytaj ... zobacz Tok piecztny Stowarzyszenia Zbiorowego Przemysowcw w Suchej

Stowarzyszenie Zbiorowe Przemysowców w Suchej powstao w 1884 roku. Zrzeszao zarówno rzemielników jak i handlarzy. Jego przeoonym zosta Ludwik Bana, a od 1910 roku funkcj komisarycznego przeoonego sprawowa Wadysaw Krupka. W 1910 roku  Stowarzyszenie zakup ...
Czytaj ... zobacz Stowarzyszenie Zbiorowe Przemysowcw w Suchej

Karykatura "Emila Zegadowicza". Grafika autorstwa Zbigniewa Pronaszki, wykonana w technice litografii. Sygnatura na kamieniu "zpronaszko". ...
Czytaj ... zobacz Karykatura "Emila Zegadowicza" autorstwa Zbigniewa Pronaszki

24 lutego przypada 81 rocznica mierci Emila Zegadowicza. Urodzony w 1888 roku poeta, pisarz, dramaturg, tumacz, kolekcjoner i mecenas sztuki, odcisn artystyczny lad na kulturze dwudziestolecia midzywojennego. Jego twórczo bya poddawana niejednoznacznym ocenom i do dzisiaj budzi skra ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci Emila Zegadowicza

20 lutego 1880 r. zosta zatwierdzony przez Namiestnictwo Galicji Oddzia Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Suchej. Przewodniczcym wybrany zosta dr Franciszek Nowakowski. ...
Czytaj ... zobacz Towarzystwo Rybackie w Suchej

  Kasper Suski, Woch z Florencji przywdrowa do Polski na zaproszenie króla Zygmunta Starego wraz ze swoim ojcem Mikoajem Castiglione w 1 po. XVI w. Traktowa nasz kraj jak drug Ojczyzn i podj starania o nobilitacj. Wprowadzenie do stanu szlacheckiego uatwio mu mae ...
Czytaj ... zobacz 21.02.1564 roku odbya si nobilitacja Kaspra Castiglione do polskiego herbu Palczowskich Orla (Saszor).

Gunia (cucha) – mskie odzienie wierzchnie. Wykonana jest z grubego, spilnionego w foluszu i prawie nieprzemakalnego sukna samodziaowego koloru ciemnobrunatnego. Ozdobina wokó szyi i wzdu zapicia haftem ze skrconych wóczek w kolorze czerwonym i niebieskim. Wizanie pod sz ...
Czytaj ... zobacz Cucha Grali Babiogrskich

Umownie uznaje si, e pocztkiem profesjonalnego uprawiania zimowego sportu na ziemiach polskich jest data 1869 r., kiedy we Lwowie powstao Lwowskie Towarzystwo ywiarskie. Narciarstwo w wymiarze sportowym rozwino si na ziemiach polskich przede wszystkim  pod wpywem turystyki, a szczeg&o ...
Czytaj ... zobacz SUCHA BESKIDZKA MIAA SWOJEGO REPREZENTANTA W ZIMOWYCH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICHlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: