home → Ciekawostki

Ciekawostki

W pobliu domku ogrodnika, w parku zamkowym, mona dostrzec zakwitnite, fioletowe kpki drobnych kwiatów. Jest to floks wiechowaty (ac. phlox paniculata) potocznie zwany równie pomykiem wiechowatym. Najpopularniejsz odmian floksa jest ta o purpuroworóowych lub purpurowofi ...
Czytaj ... zobacz Floks wiechowaty

Wszystkim Annom skadamy serdeczne yczenia z okazji ich imienin. W dniu ich wita prezentujemy znajdujcy si w zbiorach muzeum sztandar z roku 1889, którego autorem jest Józef arnowski. Sztandar wykonano z czerwonego materiau oraz jest obszyty zotymi frdzlami. Z jednej strony ...
Czytaj ... zobacz wita Anna

26 lipca 1880 roku, staraniem ks. Albina Dunajewskiego, biskupa Krakowskiego, zosta utworzony nowy dekanat suski. Pierwszym dziekanem suskim by dziekan makowski ks. Józef Górkiewicz.   Dekanat Sucha Beskidzka jest jednym z 45 dekanatów w rzymskokatolickiej archidiec ...
Czytaj ... zobacz Nowy dekanat suski

135 lat temu, 20 lipca 1888 roku, urodzi si polski poeta i prozaik, tumacz oraz znawca sztuki – Emil Zegadowicz. Emil Zegadowicz dorasta w Gorzeniu Górnym, nieopodal Wadowic. Podczas swojej, niemal 50-letniej kariery literackiej, wyda wiele tomów poezji (ponad 40), powi ...
Czytaj ... zobacz Rocznica urodzin Emila Zegadowicza

18 lipca 1973 roku GS w Suchej Beskidzkiej odda do uytku nowoczesny dom handlowy „Juhas”. Jego budow rozpoczto jesieni 1971 roku. By to pitrowy, nowoczesny, przeszklony budynek. Placówka handlowa kosztowaa 7 mln z. Usytuowane byy tu stoiska z artykuami tekstylnymi, obuw ...
Czytaj ... zobacz Dom Handlowy Juhas

16 lipca to Dzie Lodów obchodzony w caej Polsce.   W kolekcji etnograficznej muzeum znajduje si maszynka do produkcji lodów w zaciszu domowym. Ju w czasach staroytnych popularne byy mroone napoje i potrawy, jednak desery lodowe, którymi dzi si raczymy, pojawi ...
Czytaj ... zobacz Oglnopolski Dzie Lodw

Dokadnie 180 lat temu, 15 lipca 1843 roku, hr. Aleksander Branicki naby dobra suskie od Jana Kantego Wielopolskiego. Poniej prezentujemy akwarel autorstwa Napoleona Ordy, który namalowa suski zamek tu po remoncie przeprowadzonym przez Aleksandra Branickiego i jego on Ann z Hoysk ...
Czytaj ... zobacz Rocznica nabycia dbr suskich

Zapraszamy do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej oraz Parku Zamkowego gdzie mona nacieszy oczy kwitncymi kwiatami. Wród rónych rolin zakwity m.in. pomaraczowe lilie oraz lilie wodne zwane grzebieniami biaymi, a take wilce trójbarwne. W murach Muzeum podziwia mon ...
Czytaj ... zobacz Kwiaty w Muzeum Miejskim i Parku Zamkowym

3 lipca 1896 roku, na mocy Ustawy Gminnej nadanej przez cesarza Franciszka Józefa, miejscowoci Sucha nadano prawa miejskie (czon „Beskidzka” otrzymaa w 1964 roku). Po raz pierwszy mieszkacy miasteczka mieli prawo wybiera wadze miasta, która miaa reprezentowa ich pot ...
Czytaj ... zobacz Prawa miejskie Suchej

W kaplicy zamkowej znajduje si mosiny krucyfiks otarzowy z 1933 roku, który pochodzi z krakowskiej pracowni H. Naldyny. Pozacany krzy ma 117 cm wysokoci oraz 54 cm szerokoci. Jego ramiona zakoczone s trójlistnie (wewntrz których wkomponowano mae rozetki), cao ...
Czytaj ... zobacz Krucyfiks otarzowylekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: