home → Ciekawostki

Ciekawostki

W Polsce po raz pierwszy obchodzono wito 1 Maja w roku 1890 (na terenie zaboru rosyjskiego). W 1919 roku, po odzyskaniu przez Polsk niepodlegoci, do sejmu trafi wniosek o ustanowienie dnia 1 Maja dniem wolnym od pracy i uczynienie go witem pastwowym. Dopiero w roku 1950 roku wito Pracy st ...
Czytaj ... zobacz Pochody 1 maja

1 maja 1919 roku w Suchej, zmar bibliotekarz i kustosz biblioteki Branickich w Suchej – Micha migrodzki. By historykiem sztuki, religioznawc i etnologiem. Posiada i rozwija wszechstronne zainteresowania zwizane ze sztuk, etnografi, folklorem, archeologi, histori religii, histori k ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci Michaa migrodzkiego

Obchodzimy dzi (tj. 29 kwietnia) Midzynarodowy Dzie Taca. W zbiorach Muzeum Miejskiego znajduje si wykonana w gipsie rzeba pt. „Polonez”, autorstwa Romana Braki. Jest to kompozycja dwupostaciowa, penoplastyczna, ukazujca par w trakcie taczenia poloneza. Postaci przedstawione s ...
Czytaj ... zobacz Midzynarodowy Dzie Taca

Ju jutro (23 kwietnia) bdziemy obchodzi Dzie Geografa, który ma za zadanie popularyzowa geografi czyli nauk o Ziemi. Niezwykle przydatnymi przedmiotami w tej dziedzinie s mapy oraz globusy, które czsto wykorzystywane s na zajciach szkolnych. W zbiorach Muzeum Miejski ...
Czytaj ... zobacz Dzie Geografa

14 kwietnia 1889 w Suchej Beskidzkiej urodzi si Walery Goetel, posta prnie dziaajca na polu naukowym oraz spoecznym, polski geolog, ekolog oraz paleontolog, czonek Towarzystwa Tatrzaskiego oraz naczelny redaktor rocznika „Wierchy”. Profesor, jako prodziekan, a nastpnie dziekan ...
Czytaj ... zobacz Rocznica urodzin Walerego Goetla

Z okazji Dnia Radia zapraszamy do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej na wystaw pt. „W szkolnej awie. Dzieje owiaty w Suchej Beskidzkiej”, na której mona zobaczy midzy radio z dawnych lat. ...
Czytaj ... zobacz Dzie Radia

W zbiorach muzeum znajduje si obraz „Ostatnia wieczerza” nieznanego malarza, wykonany w technice olejnej na pótnie, w formie prostokta lecego (wielkoformatowego).  Dzieo ukazuje moment tu po tym, jak Jezus zapowiedzia zdrad, której dokona jeden z jego uczni&oa ...
Czytaj ... zobacz Ostatnia wieczerza

wita Wielkanocne oprócz wymiaru duchowego, kultywowania tradycji i spdzania czasu z rodzin, mog mie jeszcze jeden aspekt. Mianowice, jest to czas, gdy koczy si Wielki Post, tym samym na stoach pojawi si charakterystyczne potrawy zwizane ze witami Wielkiej Nocy. Mogoby si wy ...
Czytaj ... zobacz Tradycyjne potrawy wielkanocne w Polsce

6 kwietnia obchodzony jest Midzynarodowy Dzie Sportu dla Rozwoju i Pokoju. wito zostao ustanowione w 2013 roku przez Organizacj Narodów Zjednoczonych, a 6 kwietnia to nie jest data przypadkowa. Wanie tego dnia w 1896 roku w Atenach rozpoczy si pierwsze letnie igrzyska olimpijskie w ...
Czytaj ... zobacz W zdrowym ciele zdrowy duch!

W zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajduje si rzeba Chrystusa Frasobliwego, któr wykona w 1999 roku Stanisaw Baos. Rzeba znajdowaa si w prywatnej kolekcji ks. Praata Stanisawa Bogacza, a po jego mierci, zostaa przekazana Parafii pw. Nawiedzenia Najwitszej Maryi Pa ...
Czytaj ... zobacz Chrystus Frasobliwylekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: