home → Ciekawostki

Ciekawostki

W drugi poniedziaek stycznia (w tym roku data ta przypada na 9 stycznia) obchodzimy Dzie Sprztania Biurka. W kwestii porzdku na stanowisku pracy istniej dwie skrajne opinie. Jedni uwaaj, i w baaganie efektywna praca jest niemoliwa, natomiast inni wietnie si w nim odnajduj. Serdecznie ...
Czytaj ... zobacz Dzie Sprztania Biurka

Rozpoczlimy nowy rok, w zwizku z tym, wielu z nas zapewne ju podjo swoje postanowienia noworoczne. „Dnia 27 padziernika 1844 r. zaprowadzonem zostao stowarzyszenie wstrzemiliwoci. Trudno opisa, powiada ks. Ciesielski w swem Liber memorabiliom, z jakim zapaem garnli si ludzie ...
Czytaj ... zobacz Postanowienia na Nowy Rok

Wielkimi krokami zbliamy si w stron 2023 roku. Z tej okazji skadamy Pastwu serdeczne yczenia. Tradycja ycze noworocznych, jak i ycze witecznych, jest od dawien dawna gboko zakorzeniona w naszej kulturze. Otó wierzono, e w okresie 12 dni od Boego Narodzenia do wita Trzech Kr ...
Czytaj ... zobacz yczenia noworoczne

Sposób komunikacji poprzez odrcznie sporzdzane wiadomoci, które nastpnie wysyano w wiat, by znany od wieków. Jednak tradycja wysyania kartek Boonarodzeniowych z yczeniami i pozdrowieniami pojawi si nieco póniej. Wedug róde barwne kartki o tematyce ...
Czytaj ... zobacz Kartki Boonarodzeniowe

Z okazji zbliajcych si wit Boego Narodzenia prezentujemy grafik znajdujc si zbiorach muzeum pod tytuem "Dzieci ofiarujce zabawki maemu Jezuskowi". Dzieo wykona Ludwik Misky w technice akwaforty, w formie prostokta stojcego. W prawym dolnym rogu umieszczono dat powstania p ...
Czytaj ... zobacz Jezusek Boonarodzeniowy

Zima ju pojawia si w Suchej Beskidzkiej i otulia bia pierzyn cae miasto. W zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajduj si dziea rónych artystów, przedstawiajce zimowe krajobrazy. W tym, olejne obrazy Zdzisawa Grubera z 1986 roku. Malowida ukazuj codzienne yci ...
Czytaj ... zobacz Zimowe widoki

Od 2003 roku, 11-go grudnia obchodzony jest Midzynarodowy Dzie Terenów Górskich. Such Beskidzk otacza wiele wzniesie. Najbardziej popularnymi jest Góra Jasie (z Kapliczk Konfederatów Barskich), Mioduszyna (na której znajduje si punkt widokowy na cae miasto ...
Czytaj ... zobacz Midzynarodowy Dzie Terenw Grskich

Dzi (8 grudnia) w Kociele katolickim obchodzone jest wito Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny. wito zostao ustanowione na podstawie Dogmatu o Niepokalanym Poczciu, który zosta ogoszony przez papiea Piusa IX w 1854 roku. Jedn z najpopularniejszych form oddawania czci Ni ...
Czytaj ... zobacz Immaculata

Dzi (4-go grudnia) obchodzimy Barbórk, zwan Dniem Górnika. Jest to wito górnicze, które w tradycji polskiej obchodzi si w dniu witej Barbary z Nikodemii. Kobieta bya jedn z „Czternastu witych Wspomoycieli”, którzy mieli wstawia si za wier ...
Czytaj ... zobacz Barbrka

2 grudnia mija 147. rocznica objcia tronu Austrii przez Franciszka Józefa I. Na tron wstpi w 1848 roku, po abdykacji swojego poprzednika Ferdynanda I Habsburga. W okresie zaborów, teren Suchej znajdowa si pod jego zwierzchnictwem w ramach zaboru austriackiego.   Francis ...
Czytaj ... zobacz Rocznica objcia tronulekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: