home → Ciekawostki

Ciekawostki

Dzi mija rocznica, kiedy to 15 lipca 1843 roku hr. Aleksander Branicki naby dobra suskie od Jana Kantego Wielopolskiego. Poniej prezentujemy akwarel autorstwa Napoleona Ordy, który namalowa suski zamek tu po remoncie przeprowadzonym przez Aleksandra Branickiego i jego on Ann z Ho ...
Czytaj ... zobacz Rocznica nabycia dbr suskich przez Branickich

9 lipca 1521 roku na Wiey Zygmuntowskiej katedry wawelskiej zosta zawieszony dzwon Zygmunt. Zosta on odlany w Krakowie w 1520 roku, przez ludwisarza z Norymbergi – Hansa Behema. A jego fundatorem by król Zygmunt I Stary, któremu przywiecaa idea by dzwon ...
Czytaj ... zobacz SERCE DZWONU ZYGMUNT W ZAMKU SUSKIM

Dzi wypada 161. rocznica urodzin Feliksa „Manggha” Jasieskiego, który y w latach 1861-1929. Znany jest przede wszystkim jako znawca i mecenas sztuk oraz posiadacz pokaniej kolekcji sztuki japoskiej, która odegraa pioniersk rol w poznaniu przez Polaków kultur ...
Czytaj ... zobacz Feliks „Manggha” Jasieski

Wntrze wiey zegarowej w pónocno-zachodnim narou zamku, na I pitrze, skrywa niewielk kaplice, ufundowan w 1614 roku przez jednego z wacicieli zamku – Piotra Komorowskiego. Jej ciany niegdy w caoci pokryte byy XVII-wieczn polichromi (dzi zachowane s jedynie jej  fra ...
Czytaj ... zobacz Polichromia XVII wieczna

Jak co roku, 29 czerwca o godzinie 16.00 w Kaplicy Zamkowej suskiego zamku odbdzie si odpustowa Msza wita z okazji wita Apostoów Piotra i Pawa w intencji wszystkich mieszkaców Suchej Beskidzkiej. Kaplica pw. w. Piotra zostaa ufundowana przez Piotra Komorowskiego w 1614 ro ...
Czytaj ... zobacz Kaplica zamkowa

W tym roku mija dokadnie 50 lat od obchodów Dni Ziemi Suskiej, w których uczestniczy prof. Walery Goetel. Ponisze zdjcia przedstawiaj Profesora  (w kapeluszu) tu przed wygaszeniem uroczystej mowy na dziedzicu zamkowym w 1972 roku. Fot. ródo archiwum MMSB. ...
Czytaj ... zobacz Walery Goetel na Dniach Ziemi Suskiej

Ju dzi w suskim zamku zostanie uroczycie otworzona wystawa pt. „W POSZUKIWANIU PIKNA PRZYRODY. PODRÓE WALEREGO GOETLA i PIOTRA CHRZSTOWSKIEGO”. Ekspozycja zostaa przygotowanej z okazji ustanowienia roku 2022, rokiem prof. Walerego Goetla w Akademii Górniczo-Hutniczej ...
Czytaj ... zobacz Walery Goetel

Uroczysto Najwitszego Ciaa i Krwi Paskiej (w tradycji ludowej zwana równie Boym Ciaem) zaliczana jest w Kociele katolickim do najwaniejszych wit odprawianych ku czci Najwitszego Sakramentu. [...] W Polsce Boe Ciao jest dniem wolnym od pracy, za jego obchody wi si z proce ...
Czytaj ... zobacz Boe Ciao

Jednym z eksponatów znajdujcych si w kolekcji muzeum jest obraz zatytuowany „Bóg zrzuca mann”. Zosta wykonany przez nieznanego artyst w technice oleodruku (oleografii) na pótnie, w formie prostokta stojcego. Praca powstaa najprawdopodobniej w Rumunii, do kt ...
Czytaj ... zobacz Bg zrzuca man

Wród eksponatów przechowywanych w naszym muzeum znajduje si pamitkowy medal. Zosta on wykonany z brzu na zlecenie Towarzystwa Mioników Ziemi Suskiej z okazji przekazania zamku suskiego Pastwowym Zbiorom Sztuki na Wawelu. Na medalu uwieczniono zamek z Suchej oraz podobizn ...
Czytaj ... zobacz Medal pamitkowylekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: