home → Ciekawostki

Ciekawostki

Umownie uznaje si, e pocztkiem profesjonalnego uprawiania zimowego sportu na ziemiach polskich jest data 1869 r., kiedy we Lwowie powstao Lwowskie Towarzystwo ywiarskie. Narciarstwo w wymiarze sportowym rozwino si na ziemiach polskich przede wszystkim  pod wpywem turystyki, a szczeg&o ...
Czytaj ... zobacz SUCHA BESKIDZKA MIAA SWOJEGO REPREZENTANTA W ZIMOWYCH IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH

9 lutego  1895 r.  we Lwowie powoane zostao  Towarzystwa Ludoznawcze, cho projekt utworzenia Towarzystwa pojawi si ju w 1891 r. podczas Zjazdu Polskich Lekarzy i Przyrodników w Krakowie za spraw Seweryna Udzieli. W tym samym roku wydano pierwszy tom czasopisma  &bdq ...
Czytaj ... zobacz OGLNOPOLSKI DZIE ETNOGRAFII, ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

W muzealnych zbiorach znajduj si dwie pamitkowe monety z 20. Finau WOP. ...
Czytaj ... zobacz 30. Fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy

Z Kroniki parafialnej: ”Od 27 stycznia do 1 lutego 1945 r. toczya si w Suchej bitwa midzy armi Z.S.R.R. a Niemcami. Ustawiczny odgos strzaów armatnich i karabinów maszynowych przeszywa powietrze. Najwicej ucierpiaa Bdzonka, która przechodzia z rk do rk. Zg ...
Czytaj ... zobacz 29 stycznia 1945

Ju w pierwszych dekadach XX wieku moda na „ski”, jak wtedy mówiono, zdeklasuje inne sporty zimowe. Pionierski okres wspomina Stanisaw Barabasz, któremu przypisuje si pierwsze narciarskie próby w historii Polski: „O nartach w dzisiejszem znaczeniu tego ...
Czytaj ... zobacz Narty i kijki

Lata 30. XX wieku, okolice Suchej. ...
Czytaj ... zobacz Sezon narciarski rozpoczty

Zdzisaw Gruber   Urodzi si w Suchej 21 lipca 1911 roku, zmar 9 maja 2006 roku. By ekonomist i prawnikiem, z zamiowania akwarelist i pejzayst beskidzkim. Jego talent malarski odkry Wojciech Jach profesor w wadowickim Gimnazjum im. Wadowity, do którego uczszcza.   ...
Czytaj ... zobacz Zdzisaw Gruber Pejza Beskidzki

  ródo: Archiwum cyfrowe Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej; "wiat: pismo tygodniowe ilustrowane powicone yciu spoecznemu, literaturze i sztuce". R. 10 (1915), nr 34 (21 sierpnia); Album Legionów Polskich, Gówna Ksigarnia Wojskowa Warszawa 1933. ...
Czytaj ... zobacz Legiony Polskie. Przysiga Batalionu Uzupeniajcego w Zamku w Suchej, listopad 1914 r.

Podczas prac renowacyjnych, które odbyway si na zamku w Suchej Beskidzkiej w l. 2017 -1018, na strychu zamkowym odnaleziono wyjtkowa tablic. Jest ona czci historii Zamku Suskiego oraz pokazuje jak due znaczenie ma on dla caego naszego  regionu.   12 czerwca 1975& ...
Czytaj ... zobacz Fragment historii suskiego zamkulekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: