home → Ciekawostki

Ciekawostki

W przededniu Dnia witej Katarzyny Aleksandryjskiej (25-go listopada), przypominamy o staropolskim zwyczaju ludowym zwanym Katarzynki. Wypadaj one w nocy z 24 na 25 listopada w wigili w. Katarzyny Aleksandryjskiej. W ten katarzynkowy wieczór to wanie kawalerowie praktykowali ró ...
Czytaj ... zobacz Katarzynki

141 lat temu, 19-go listopada 1881 roku, zmar Franciszek Kandyd Nowakowski. By polskim bibliotekarzem, historykiem, pisarzem oraz pedagogiem. Polubi Eufrozyn Dobrsk (nauczycielk dzieci poety Zygmunta Krasiskiego), z któr zamieszka w Suchej, w domu wybudowanym dla nich w pobliu z ...
Czytaj ... zobacz Pierwszy kustosz Biblioteki Branickich

Prezentujemy Pastwu kartusz trumienny Krzysztofa Komorowskiego, dziedzica Pastwa Suskiego oraz jednego z wacicieli Zamku w Suchej Beskidzkiej. Krzysztof zmar 18-go listopada 1647 roku. Kartusze trumienne mona byo czsto spotka w kocioach, obiektach praktyk religijnych. Wynikao to z pow ...
Czytaj ... zobacz Kartusz trumienny Krzysztofa Komorowskiego

W miesicu listopadzie wspominamy wiele postaci, które zakoczyo ju swoj ziemsk egzystencj. W tym jake nasuwajcym wiele refleksji miesicu odszed równie Krzysztof  Komorowski, dziedzic Pastwa Suskiego oraz Zamku w Suchej Beskidzkiej, które przej po swoim wuju Pi ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci Krzysztofa Komorowskiego

Dzi mija 145 rocznica naboestwa aobnego, które odbyo si w intencji zmarego w padzierniku 1877 roku w Nicei hr. Aleksandra Branickiego. Naboestwo odprawiono w Krakowie w Kociele OO. Kapucynów dnia 10 listopada 1877 roku, a trzy dni póniej w tej samej intencji od ...
Czytaj ... zobacz Naboestwo w intencji hr. Aleksandra Branickiego

Pierwsze stae kino w Suchej Beskidzkiej powstao 60 lat temu, w 1962 roku, i znane byo pod nazw kino „Smrek”. Byo to popularne miejsce, stanowice centrum suskiej kultury i rozrywki. Po 1989 roku suskie kino stopniowo zostao wyparte przez wiksze, pojawiajce si w pobliskich miasta ...
Czytaj ... zobacz Kino Kolejarz

W najbliszych dniach bdziemy przeywa Dzie Wszystkich witych oraz Zaduszki. W zwizku z tym przyjrzyjmy si bliej cmentarzowi w Suchej Beskidzkiej. Pocztkowo mieszkacy chowani byli na cmentarzu przykocielnym. Takie miejsce znajdowao si zaraz przy niewielkim kocióku ufundowanym p ...
Czytaj ... zobacz Cmentarz w Suchej Beskidzkiej

Prezentujemy Pastwu znajdujc si w zbiorach muzealnych ceramiczn figurk zatytuowan „Czarownica na miotle”. Niewielkie dzieo o wymiarach 31,5 cm x 30,5 cm powstao w technice fajansu. Jest glazurowane i niekolorowane. Przedstawia czarownic uchwycon w czasie lotu na miotle. Cao ...
Czytaj ... zobacz Czarownica na miotle

Wedug róde, 28 bd 29 padziernika 1640 roku zmar Piotr Komorowski. By to pierwszy dziedzic Pastwa Suskiego, które przej po swoim ojcu Krzysztofie Komorowskim w 1608 roku. Piotr oprócz rozbudowy zamku w stylu renesansowym ufundowa równie stary koció w ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci Piotra Komorowskiego

W zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajduje si niewielki portret hrabiego Aleksandra Branickiego, jednego z wacicieli Suchej i Zamku Suskiego. Obraz zosta namalowany na blasze. Pochodzi z XIX wieku, jednak autor dziea pozostaje nieznany.  Wizerunek o owalnym ksztacie, z ...
Czytaj ... zobacz Portret Aleksandra Branickiegolekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: