home → Ciekawostki

Ciekawostki

23 wrzenia 2022 roku rozpoczyna si Europejski Tydzie Sportu, który trwa bdzie do 30 wrzenia tego roku. Z tej okazji prezentujemy archiwalne zdjcia przedstawiajce park i dziedziniec zamkowy gdy po wojnie, do 1969 roku, w zamku dziaalno prowadzio Liceum Ogólnoksztacce wraz ...
Czytaj ... zobacz Europejski Tydzie Sportu

Dokadnie 40 lat temu, 23 wrzenia 1982 roku, odbyo si uroczyste przekazanie Szpitala suskiego (bez Przychodni Specjalistycznych i Administracji) przez generalnego wykonawc – Ministra Budownictwa in. Tadeusza Opolskiego. W imieniu budowniczych Szpitala mgr in. Wiesawa Kasprzyk, wrczya ...
Czytaj ... zobacz Szpital w Suchej

Z okazji Dnia Flory i Fauny (19 wrzenia) prezentujemy rzeb pt. "Posg bogini Flory", któr mona oglda w naszym muzeum. Rzeba zostaa wykonana z mieszaniny terakoty i cementu rzymskiego. Powstaa zapewne w fabryce V. Brauswettera w Wagram, która w XIX w. i na pocz. XX w ...
Czytaj ... zobacz Posg bogini Flory

15 wrzenia 1914 roku zwiedzi Such August Krasicki - adiutant i oficer ordynansowy dowódców Legionów Polskich, który w tym czasie odbywa podró z Nowego Scza do Krakowa. Swe wspomnienia opublikowa w ksice „Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916&rdquo ...
Czytaj ... zobacz Dziennik z kampanii rosyjskiej

Wrzesie to czas kiedy sezon grzybowy trwa w peni. Z tej okazji prezentujemy paskorzeb Józefa Koaczyka zatytuowan „Naturalista w Wieprzu”. Dzieo zostao wykonane w drewnie, ma posta lecego prostokta. Przedstawia scen rodzajow, podzielon na cztery przestrzenie narrac ...
Czytaj ... zobacz Naturalista w Wieprzu

Ju dzi, 1-go wrzenia, w kadej szkole zabrzmi dzwonek rozpoczynajcy nowy rok szkolny. Po dwóch miesicach wakacji uczniowie wracaj do szkolnych murów by kontynuowa swoj edukacj i poznawa nowe, ciekawe rzeczy. Z okazji rozpoczcia nowego roku szkolnego, prezentujemy podró ...
Czytaj ... zobacz Pirnik podrny

1 wrzenia to nie tylko rozpoczcie nowego roku szkolnego, to przede wszystkim rocznica wybuchu II wojny wiatowej. W tym roku mijaj dokadnie 83 lata od tego wydarzenia. Tego dnia, Polska zostaa napadnita przez wojska niemieckie. Ludno podja si obrony terytorium pastwa znajdujcego si pod ...
Czytaj ... zobacz Rocznica wybuchu II Wojny wiatowej

26 sierpnia wypada Midzynarodowy Dzie Psów. Od dawna nasi czworononi przyjaciele towarzyszyli ludziom w rónych pracach fizycznych. Czsto psy traktowane s jako czonkowie rodziny i zajmuj specjalne miejsce w sercach wacicieli. Z okazji wita wochatych pupili prezentujemy drew ...
Czytaj ... zobacz Midzynarodowy Dzie Psa

Dzi tj. 26 sieprnia mijaj 123 lata od urodzenia podpukownika Tadeusza Semika, który pochodzi z Suchej Beskidzkiej. Zaraz po ukoczeniu szkoy wstpi jako ochotnik do Wojska Polskiego. Uczy si take w Szkole Podchorych Piechoty w Warszawie. Walczy w wojnie polsko-sowieckiej. ...
Czytaj ... zobacz Tadeusz Semik

Z okazji Midzynarodowego Dnia Fotografii prezentujemy aparaty fotograficzne, którymi posugiwa si Walery Goetel w czasie swoich podróy. Aparaty towarzyszyy mu midzy innymi w czasie podróy do Afryki i Azji. Aparaty mog Pastwo zobaczy na ekspozycji „W poszukiwaniu ...
Czytaj ... zobacz Aparaty fotograficznelekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: