home → Ciekawostki

Ciekawostki

wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia obchodzony jest 7 padziernika. W wielu szkoach jest on hucznie obchodzony. W tym dniu organizowane s róne aktywnoci i zabawy, dziki którym uczniowie poszerzaj swoj wiedz i lepiej rozumiej zasady, jakimi kieruje si matematyka. Z tej okazji pr ...
Czytaj ... zobacz wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia

wiatowy Dzie Morza w tym roku obchodzony jest 28 wrzenia. Celem tego dnia jest uwiadamianie o znaczeniu mórz w codziennym yciu. Wody mórz i oceanów pokrywaj okoo 71 % powierzchni caej Ziemi. Strefy morskie charakteryzuj si delikatnym rodowiskiem, czsto naraonym n ...
Czytaj ... zobacz wiatowy Dzie Morza

Jesie powoli wkracza do Parku Zamkowego, ale mimo to, spacerujc po ciekach parkowych mona zobaczy kwitnce rolinne okazy. Wród coraz czciej spadajcych kolorowych lici drzew ujrze mona chociaby kwitnce floksy, biae oraz ciemnoróowe. W okolicach domku ogrodnika zakwita ...
Czytaj ... zobacz Park zamkowy w jesiennym socu

Z okazji 100. rocznicy powstania Lasów Pastwowych na Zamku Suskim zostaa zorganizowana Konferencja naukowa pt. „Tu si wszystko zaczo”. W ramach konferencji powstaa wystawa „Lenik na przestrzeni lat. Mundur i narzdzia pracy” na któr serdecznie zapraszamy ...
Czytaj ... zobacz 100 lat Lasw Pastwowych

W Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej trwa wystawa powicona twórczoci Mariana Bucay pt. „Marian Bucaa - przeszo zaklta w drewnie.” Z tej okazji pojawiy si w sprzeday pocztówki z rzebami artysty, dostpne w 3 wzorach. Karty pocztowe mona naby w kasie muzeum. ...
Czytaj ... zobacz Wystawa o twrczoci Mariana Bucay

Elementem nieodcznie zwizanym z kad szko jest dzwonek, za pomoc którego uczniowie informowani s o rozpoczciu i kocu zaj dydaktycznych oraz przerw. W zbiorach Muzeum Miejskiego znajduje si rczny dzwonek szkolny, który obecnie mona zobaczy na wystawie pt. „W szk ...
Czytaj ... zobacz Dzwonek szkolny

Serdecznie zapraszamy Pastwa do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, w którym jedn z dostpnych obecnie wystaw jest ekspozycja pt. „W szkolnej awie. Dzieje owiaty w Suchej Beskidzkiej” prezentujca histori szkó i placówek owiatowych z terenu Suchej Beskidzkie ...
Czytaj ... zobacz Ekspozycja o szkolnictwie

Z okazji obchodzonego 19 sierpnia wiatowego Dnia Fotografii przypominamy sylwetk Aleksandra Branickiego, twórcy Biblioteki Branickich w Zamku Suskim, którego zainteresowania fotografi opisa Andrzej Bogunia-Paczyski w artykule, który ukaza si na amach „Ziemi Suskiej ...
Czytaj ... zobacz Aleksander Branicki, pierwszy polski fotograf amator

Nawizujc do wiatowego Dnia Fotografii, w zbiorach naszego Muzeum znajduj si drewniane nogi od statywu fotograficznego. Jest to statyw trójnogi – najpopularniejszy z dostpnych statywów do aparatów. Takie przyrzdy skadaj si z rozkadanych nóg, kolumn ...
Czytaj ... zobacz Statyw fotograficzny

15 sierpnia obchodzimy Wniebowzicie Matki Boej (znane równie jako wito Matki Boej Zielnej).      „W dniu Matki Boej Zielnej wicono bukiety zió. Gospodyni zawijaa bukiet w chustk aby by porczniejszy do niesienia. Po powiceniu chowano go za tragarz, ...
Czytaj ... zobacz wito Matki Boej Zielnejlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: